Academic

Aktiviti ECCEt

Early Childhood Care & Educational Therapy (ECCEt)

Selepas process penilaian, anak-anak akan di masukkan ke program yang bersesuaian dengan mereka. program kedua dikenali sebagai Early Childhood Care & Educational Therapy (ECCEt) yang merangkupi 4 tunjang iaitu Behavior Modification, Fine and Gross Motorskill, Sensory Intergration, dan Pre-Learning & Self Management.

Dimana di dalam 4 tunjang ini terdapat 2 teknik utama iaitu:

Group 280
Group 279

Aktiviti Anak-anak Early Childhood Care & Educational Therapy (ECCEt)

Aktiviti Latihan Terapi untuk anak-anak AGS

Terapi secara urutan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi daya perubahan yang positif dari segi sikap serta tingkah laku anak-anak.

Aktiviti Latihan Terapi untuk anak-anak AGS

Antara aktiviti terapi untuk anak-anak AGS yang bertujuan untuk meningkatkan lagi daya fokus anak-anak serta perubahan yang positif dari segi sikap dan tingkah laku anak-anak.

Ujian Penilaian Anak-anak AGS