Programme

Program-program yang ada
Al-Ghazali School

AGS mempunyai silibus ciptaan sendiri dimana programnya dipecahkan kepada dua bahagian iaitu School Based Program (SBP) yang mempunyai 5 teknik utama yang perlu dikuasai oleh guru-guru sebelum mengajar kepada anak-anak, manakala program kedua dikenali sebagai Early Childhood Care & Educational Therapy (ECCEt) yang merangkupi 4 tunjang iaitu,Behavior Modification, Fine and Gross Motorskill,Sensory Intergration, dan pre-learning & Self Management.

AGS mempunyai 7 teknik ciptaanya sendiri dimana 5 teknik utama digunakan dalam pembelajaran program SBP iaitu teknik Al-Ghazali, teknik Al-Hafez, teknik Al-Muhaimin, teknik CSI dan teknik 2,3,1. Manakala, 2 teknik lagi digunakan dalam program ECCeT iaitu teknik Al-Kabirun dan teknik 3T.

program
Group 277
Group 276
Group 280
Group 279
Group 278
Group 282
Group 344

2 Program yang dilaksanakan

School Based Program (SBP)

Early Childhood Care &
Educational Therapy (ECCeT)

Mask Group 5

Early Intervention Program

Akademi Al-Quran & Iqra'(AQI)